This game was available in update

Fall-Out 3 DLC

PS+: October 2010 DLC

Available from 1 October 2010.

Powyższe ceny uwzględniają maksymalną cenę za grę w danym okresie i nie obejmują promocji.


… wczytywanie systemu komentarzy Disqus