This game was available in update

PS+: July 2016 PS4

Available from 5 July 2016.

PS4 File size of this game is 3.5 GB. You need ad least 4 GB to download it and install.

Obecna cena to -,-- zł

Obecna cena to -.-- €

Obecna cena to £ -.--

Obecna cena to $ -.--

Powyższe ceny uwzględniają maksymalną cenę za grę w danym okresie i nie obejmują promocji.


… wczytywanie systemu komentarzy Disqus