This game was available in update

PS+: May 2014 PS4

Available from 30 April 2014.

Game score on Metacritic.com - Metascore™: 79

PS4 File size of this game is 1.50 GB. You need ad least 2 GB to download it and install.

Obecna cena to 33,00 zł

Obecna cena to 7.99 €

Obecna cena to £ 6.49

Obecna cena to $ 7.99

Powyższe ceny uwzględniają maksymalną cenę za grę w danym okresie i nie obejmują promocji.


… wczytywanie systemu komentarzy Disqus