This game was available in update

PS+: June 2014 PS3

Available from 4 June 2014.

Game score on Metacritic.com - Metascore™: 84

PS3 File size of this game is 8.7 GB. You need ad least 18 GB to download it and install.

Obecna cena to 79,00 zł

Obecna cena to 19.99 €

Obecna cena to £ 15.99

Obecna cena to $ 59.99

Powyższe ceny uwzględniają maksymalną cenę za grę w danym okresie i nie obejmują promocji.


… wczytywanie systemu komentarzy Disqus