This game was available in update

Bubble Trubble

PS+: December 2010 PSP

Available from 1 December 2010.

Powyższe ceny uwzględniają maksymalną cenę za grę w danym okresie i nie obejmują promocji.


… wczytywanie systemu komentarzy Disqus