Game release date: 2012-10-30

This game was available in update

PS+: September 2013 PS3

Available from 28 August 2013.

PS3 File size of this game is 10.5 GB. You need ad least 21 GB to download it and install.

Obecna cena to -,-- zł

Obecna cena to -.-- €

Obecna cena to £ -.--

Obecna cena to $ 19.99

Powyższe ceny uwzględniają maksymalną cenę za grę w danym okresie i nie obejmują promocji.


… wczytywanie systemu komentarzy Disqus