Game release date: 2012-10-05

This game was available in update

PS+: March 2014 PS Vita

Available from 5 March 2014.

PS Vita File size of this game is 1.5 GB. You need ad least 2 GB to download it and install.

Obecna cena to 39,00 zł

Obecna cena to -.-- €

Obecna cena to £ -.--

Obecna cena to $ -.--

Powyższe ceny uwzględniają maksymalną cenę za grę w danym okresie i nie obejmują promocji.


… wczytywanie systemu komentarzy Disqus